Կոոպերատիվ նորարարություն, գերազանցության հետապնդում

Ածուխ + Հզորություն + Շինանյութեր