Կոոպերատիվ նորարարություն, գերազանցության հետապնդում

QA&QC

Գնված սարքավորումների զննում

Outsourcing equipment testing5

Շարժիչային ներկի հաստության ստուգում

Outsourcing equipment testing7

Շարժիչը դիմակայել լարման փորձությանը

Outsourcing equipment testing1

Աղմուկի ստուգում

Outsourcing equipment testing2

Մնացորդի ստուգում

Outsourcing equipment testing8

Շարժիչի թրթռման թեստ

Outsourcing equipment testing3

Շարժիչային աղմուկի ստուգում

Outsourcing equipment testing6

Շարժիչի ջերմաստիճանի ստուգում

Նյութի չափի հայտնաբերում

Testing material size1 (1)
Testing material size1 (4)
Testing material size1 (6)
Testing material size1 (2)
Testing material size1 (7)
Testing material size1 (3)
Testing material size1 (9)

Հերմետիկ հայտնաբերում

Air tightness test1 (1)

Հերմետիկ հայտնաբերում

Air tightness test1 (2)

Խողովակաշարի օդային խստության հայտնաբերում

Air tightness test1 (3)

Բարձր ճնշման օդափոխիչի հայտնաբերում

Ֆիլմի հաստության հայտնաբերում

Paint film thickness detection1 (1)
Paint film thickness detection1 (3)
Paint film thickness detection1 (4)

Խոտի հայտնաբերում և մակերևույթի հայտնաբերում

Flaw detection1
Surface cleanliness testing1 (1)
Flaw detection4
Surface salt detection
Flaw detection3

Այլ հայտնաբերումներ

QA-QC

Այլ

Gear meshing

Gear ներգրավումը

Measure workpiece temperature before painting

Նկարելուց առաջ աշխատանքային կտորի գայթակղությունը

Impact test1

Ազդեցության ստուգում 1

Machine test

Ընդհանուր միավորի շահագործում

Impact test2

Ազդեցության փորձություն2