Կոոպերատիվ նորարարություն, գերազանցության հետապնդում

Էլեկտրամագնիսական հեղուկ ծովի յուղի բարակ տարանջատման և վերականգնման սարք