Կոոպերատիվ նորարարություն, գերազանցության հետապնդում

Հարթ օղակ բարձր գրադիենտ մագնիսական տարանջատիչ

  • Flat Ring High Gradient Magnetic Separator

    Հարթ օղակ բարձր գրադիենտ մագնիսական տարանջատիչ

    Դիմում Բնակարանային օղակի բարձր գրադիենտ մագնիսական տարանջատողը լայնորեն օգտագործվում է խոնավ հեմատիտի, լիմոնիտի, սիդերիթի, քրոմիտի, իլմենիտի, գայլիֆրիմիտի, տանտալի և նիոբիումի հանքաքարի և այլ թույլ մագնիսական հանքանյութերի, ինչպես նաև ոչ մետաղական օգտակար հանածոների, ինչպիսիք են քվարցը, ֆելդասպը `անմաքուր երկաթը մաքրելու և մաքրելու համար: .