Կոոպերատիվ նորարարություն, գերազանցության հետապնդում

Երկաթե բաժանարար