Կոոպերատիվ նորարարություն, գերազանցության հետապնդում

Մետաղական հանքանյութերի մագնիսական տարանջատիչ