Կոոպերատիվ նորարարություն, գերազանցության հետապնդում

Մագնիսական խառնիչ