Կոոպերատիվ նորարարություն, գերազանցության հետապնդում

Գունավոր մետաղների հալեցում և տեսակավորում