Կոոպերատիվ նորարարություն, գերազանցության հետապնդում

Գերհաղորդական սարքավորումներ