Կոոպերատիվ նորարարություն, գերազանցության հետապնդում

Մարտկոցի նյութի վերամշակման գիծ