Կոոպերատիվ նորարարություն, գերազանցության հետապնդում

Սերիա Rcsc գերհաղորդող երկաթի բաժանարար