Կոոպերատիվ նորարարություն, գերազանցության հետապնդում

Խոնավ արտադրության գիծ